Ελιάς 3, Βέροια
Τηλ. 23310 20707
info@ortho-clinic.gr

Main menu

Τύποι Ορθοδοντικών Προβλημάτων

Ποιες είναι οι συνηθέστερες ορθοδοντικές ανωμαλίες;

Ορθοδοντική ανωμαλία IΙης Τάξης και ΙΙΙης Τάξης:  
Ανωμαλία στη σχέση του άνω και κάτω οδοντικού φραγμού στο πρόσθιο-οπίσθιο επίπεδο

Σταυροειδής σύγκλειση:
Η σταυροειδής σύγκλειση αφορά την περίπτωση όπου τα δόντια της κάτω γνάθου επικαλύπτουν κατά μέρος τα αντίστοιχα της άνω γνάθου ενώ φυσιολογικά πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο. Αυτό, μπορεί να συμβαίνει σε ένα δόντι ή μια ομάδα δοντιών και ταξινομείται σε πρόσθια και οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση.

Βαθειά δήξη:
Η μεγάλη επικάλυψη των κάτω δοντιών από τα άνω στην πρόσθια περιοχή ονομάζεται βαθειά δήξη και σε αρκετές περιπτώσεις είναι υπεύθυνη για την βλαβερή  αποτριβή της κοπτικής επιφάνειας των κάτω δοντιών.

Συνωστισμός:
Ο συνωστισμός των δοντιών προκύπτει λόγω έλλειψης χώρου για τη διευθέτηση των δοντιών στον οδοντικό φραγμό στις νεαρές ηλικίες. Και σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Διαστήματα μεταξύ των δοντιών:
Τα διαστήματα μεταξύ των δοντιών αποτελούν ένα σύνηθες ορθοδοντικό πρόβλημα και μπορεί να οφείλεται στο μικρό μέγεθος των δοντιών, σε χαμηλή πρόσφυση του άνω χαλινού, σε έγκλειστα δόντια ή σε συγγενώς ελλείποντα δόντια.