Ελιάς 3, Βέροια
Τηλ. 23310 20707
info@ortho-clinic.gr

Main menu

Ορθοδοντική

Η Ορθοδοντική είναι ειδικότητα της Οδοντιατρικής η οποία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και θεραπεία των προβλημάτων σύγκλεισης των οδοντικών τόξων, η οποία μπορεί να οφείλεται είτε σε τοπικά οδοντικά αίτια ή σε δυσαρμονία των γνάθων ή σε συνδυασμό. Η ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να στοχεύσει σε αποκλειστικά αμιγή μετακίνηση δοντιών ή μπορεί να ελέγξει και να κατευθύνει την ανάπτυξη του προσώπου, όπου τότε προσδιορίζεται καλύτερα με τον όρο "Οδοντο-Προσωπκή Ορθοπεδική" (σύμφωνα με την Αμερικανική Ομοσπονδία Ορθοδοντικών).

Ειδικός Ορθοδοντικός καλείται αυτός ο οποίος έχει λάβει τριετή Ειδίκευση στην Ορθοδοντική από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα, εφόσον προηγουμένως ολοκλήρωσε πενταετές πρόγραμμα φοίτησης στην Οδοντιατρική Σχολή για την απόκτηση του πτυχίου του Χειρουργού Οδοντιάτρου. Ο Τίτλος της Ορθοδοντικής Ειδικότητας απονέμεται κατόπιν εξετάσεων από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας.